plaincontent

TERMENI DE UTILIZARE

TERMENI ŞI CONDIŢII DE CONCURS

Înscrieţi-vă în concursul WALK TALL elmiplant, CÂŞTIGAŢI cadouri minunate şi ajutați şi alte femei să pășească încrezătoare prin intermediul Asociației ANAIS!

Câștigătorii concursului vor fi anunțați după 4 trageri la sorti.

Tragerea la sorți online va avea loc dintre participanți, prin intermediul Random Post Picker Application. Această aplicație asigură selecție aleatorie și absenta intervenției factorului uman.

În timpul concursului,  4 nivele de premii vor fi deblocate pe baza numărului de fotografii sau videoclipuri încărcate de participanți. Tragerile la sorți vor avea loc după ce fiecare dintre cele 4 nivele de premiere este deblocat. Vor fi în total 4 trageri la sorți online, fiecare pentru câte un nivel de premiere deblocat.

Orice persoană cu vârsta de peste 18 ani se poate înscrie la concurs, completând formularul de pe site www.walktall.ro. Angajatorii şi angajaţii, soţii şi soţiile acestora, membrii apropiaţi ai familiei Sarantis Greece, Sarantis Romania, Greek Geeks, Bold Ogilvy GR ca şi oricine altcineva care are vreo legătură cu Concursul sau care ajută la organizarea acestuia nu este eligibil să participe la Concurs sau să câștige un premiu.

Fiecare concurent poate participa la concurs de mai multe ori. Cu cât mai multe participări, cu atât mai multe premii! Fiecare fotografie sau videoclip are propriul cod unic, cu care concurentul va participa la tragerile la sorți cu număr selectat aleatoriu.

Pentru primirea premiilor, câștigătorii vor fi anunțați pe pagina concursului şi li se va trimite un mesaj pe contul propriu de Facebook precum şi un email.

Condiția de primire a premiilor este confirmarea datelor personale ale câștigătorului şi confirmarea participării la concursul WALK TALL.

Înmânarea premiului se va face în baza prezentarea datelor de identificare.

Niciun premiu al concursului nu poate fi schimbat cu numerar sau alte articole de valoare egală.  

După finalizare campaniei WalkTall, vom ajuta alte femei să fie încrezătoare în viață, susținând activitatea Asociației Anais.

Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica termenii concursului, informând la timp publicul.

 

TERMENI DE UTILIZARE

1. TERMENI DE UTILIZARE GENERALI, SPECIALI ŞI SUPLIMENTARI

1.1. Prezenții termini de utilizare (Termeni generali de utilizare) constituie normele și condițiile de utilizare ale acestui website. Termenii Generali de Utilizare privesc și guvernează toate aspectele utilizării Website.

1.2. Sarantis SA, care este administratorul Website-ului poate oricând să modifice prezenții Termeni Generali de Utilizare sau să stabilească termini de utilizare speciali sau suplimentari pentru o secțiune sau funcție specifică a Website-ului, pentru care utilizatorul va fi informat înainte de intrarea în numita secțiune sau înainte de  utilizarea funcției respective.

1.3. Termenii Generali de Utilizare şi orice termeni de utilizare speciali sau suplimentari cuprind un contract legal între Administrator și utilizator/vizitator al respectivului Website.

2. ACCEPTAREA TERMENILOR DE UTILIZARE

2.1. Vizitatorul sau utilizatorul acestui Website trebuie să citească cu atenție Termenii Generali de Utilizare înainte de accesare sau să folosească paginile şi în caz de dezacord să nu folosească paginile respective. Termenii Generali de Utilizare se aplică întregului conținut al Website-ului.

2.2. Utilizatorii care accesează Website-ul sau categorii separate, au acceptat în mod necondiționat termenii de utilizare.

3. UTILIZAREA WEBSITE-ULUI

3.1. În timpul accesării Website-ului, utilizatorii sunt obligați să respecte termenii generali de utilizare şi legea aplicabilă, ca şi toate regulamentele şi/sau codurile şi/sau practicile şi procedurile care au fost instituite şi/sau aplicate de Administrator.

3.2. Utilizatorul nu are voie să folosească Website-ul pentru a aduce prejudicii unor terțe părți, ca și drepturilor lor, inclusiv dar nelimitat la protecția drepturilor lor industriale sau de proprietate intelectuală şi datelor personale. Utilizatorul nu are voie să distrugă, să dezactiveze, să supraîncarce sau să producă daune Website-ului, să folosească mijloace neautorizate menite să modifice conținutul Website-ului sau să intervină în funcţia sa în vreun fel. În cazul în care utilizatorului i se asigură posibilitatea de a accesa website-uri ale unor terțe părți via Website, se stabileşte în mod necondiționat ca Administrator să nu aibă nicio răspundere privind conținutul acestor site-uri.

3.3. În orice caz, utilizatorii confirmă şi acceptă că sunt singurii responsabili pentru orice pierdere sau daună suferită de Website şi terţe părţi, indiferent de cauza specifică, forma şi numele, ca o consecință, directă sau indirectă, a unei încălcări a acestor termeni.

4. DATE PERSONALE

4.1. Sarantis SA ia toate măsurile rezonabile pentru a asigura Protecţia Datelor Personale conform legislaţiei din Grecia.

4.2. Sarantis SA garantează că Datele Personale conţinute de Website să nu fie folosite în mod inadecvat, să nu fie vândute sau acordate unor terţi în niciun fel.

4.3 Sarantis SA îşi rezervă dreptul de a înmagazina datele personale ale utilizatorilor şi de a le folosi mai departe pentru a trimite utilizatorilor Newsletter despre activitatea Sarantis SA şi despre această campanie în mod special.

4.4 Prin utilizarea site-ului, utilizatorii sunt de acord și acordă permisiunea ca Administratorul și partenerii săi autorizați să colecteze, să proceseze în orice mod și să păstreze datele cu caracter personal ale utilizatorilor, în sfera de operabilitate a Website-ului. Detalierea în legătură cu Datele Personale ale utilizatorilor se face la capitolul  Politica de Confidențialitate a Website.

4.5. Utilizatorii Website își rezervă dreptul de a-și șterge datele personale, de a corecta și/sau  actualiza datele lor personale și/sau de a dezactiva înregistrarea și/sau a obiecta la procesarea ulterioară a datelor lor, oricând, prin serviciul relevant al Website.

5. CONTENȚINUTUL WEBSITE-ULUI

5.1. Website-ul va conține atât materialul realizat de Companie, cât și conținutul generat de utilizator. Produsele sau serviciile menționate în paginile acestui Website și care poartă mărcile respectivelor organizații, companii, entități partenere, asociații sau publicații sunt proprietatea lor intelectuală sau industrială. In plus la scutirile exprese (drepturi de proprietate intelectuală a terților , partenerilor și agențiilor, și drepturile de proprietate intelectuală asupra software care aparține companiei care a dezvoltat website-ul) întregul conținut al website, inclusiv imagini, grafică, fotografii, proiecte, texte și toate fișierele acestui Website in general sunt proprietatea intelectuală, mărcile înregistrate și mărcile înregistrate  de servicii și produse ale Administratorului și protejate de prevederile legislative relevante aplicabile în Grecia privind protecția proprietății  industriale și intelectuale.

5.2. În consecință, cele de mai sus sunt puse la dispoziția utilizatorului numai pentru uz personal, necomercial, cu condiția ca toate notele privind copyright și alte drepturi de proprietate intelectuală și incluse în materialul original să fie ținute în toate copiile materialelor respective, și se interzice  modificarea materialului de website sau reproducerea  sau expunerea public a acestui material, sau executarea, descărcarea, distribuirea sau folosirea respectivului material în orice fel, în scop comercial sau în alte scopuri. Nu este permisă modificarea, închirierea, împrumutarea, vânzarea, distribuția sau crearea de lucrări derivate pe baza conținutului de mai sus, total sau parțial, fără autorizarea specifică în scris a Administratorului, autorizare ce va face obiectul unui contract separat.

5.3. Cazurile în care numai o singură copie a unei părți din conținut este salvată pe computer (personal computer) pentru uz personal dar nepublic sau comercial, fără ștergerea mărcii de origine de pe acest website și fără a încălca drepturile relevante de proprietate intelectuală și industrial în orice fel, vor fi excluse.

5.4. Utilizatorul acceptă în mod expres și necondiționat unica răspundere pentru orice intervenție la conținut și consecințele numitei intervenții, inclusiv orice pierdere sau daune de orice fel susținute de Administrator, în timp ce în orice alt caz Administratorul nu poartă nicio răspundere față de utilizator sau orice terț .

5.5. Mai mult, se acceptă reciproc și se înțelege că deși Website-ul asigură pentru utilizatori infrastructura tehnologică și resursele  de a posta/publica conținutul, toate informațiile și conținutul, fie postate public fie transmise privat, rămân unica responsabilitate a persoanei fizice sau juridice de unde provine conținutul. Asta înseamnă că utilizatorul este unic răspunzător pentru orice conținut este postat, publicat, trimis, transmis sau pus la dispoziție în orice alt fel prin intermediul Website-ului. Administratorul nu poate, din cauza volumului, ca și a participării unor terți (persoane fizice sau juridice), să controleze întregul conținut postat de utilizatori pe Website, așadar nu poate garanta acuratețea, integritatea, legalitatea sau calitatea conținutului respectiv.

6. LIMITAREA RĂSPUNDERII

6.1. Ca excepție a măsurilor de limitare a răspunderii permisă de lege, Administratorul nu răspunde fată de utilizator sau alți terți derivând din drepturile utilizatorilor pentru orice daune, fată de proprietate sau nu, directe sau indirecte, sau orice altă formă, indiferent de numele, forma specifică, şi cauza acesteia, pentru  cereri legale, civile sau penale, sau pentru orice daune provocate de vizitatorii Website-ului sau terţi, din cauze legate de funcționarea sau ne-funcționarea şi/sau utilizarea Website-ului şi/sau orice intervenție neautorizată  a terţilor la informațiile obținute de pe Website.

6.2. Administratorul şi partenerii săi vor face toate eforturile pentru a asigura funcționarea în bune condiţii a website-ului, fără a putea garanta că funcţiile Website-ului sau serverele sale nu vor avea nicio eroare, viruşi sau elemente similare.

7. RECLAME - SPONSORIZARE

7.1. Unele dintre paginile individuale ale Website–ului sau servicii, pe care le pune la dispoziţie sau le asigură pe viitor pot fi susţinute prin resurse publicitare şi/sau sponsorizare şi pot prezenta reclame şi promoţii.

7.2. Maniera, metoda şi dimensiunile reclamelor şi sponsorizărilor  Website-ului de către Administrator relevante în privinţa conţinutului sunt condiţionate de orice modificări apărute oricând fără o notificare în prealabil.

7.3. Utilizatorul acceptă în mod expres şi necondiționat ca Administratorul să poată plasa şi/sau arăta reclamele în sfera de operabilitate a acestui Website.

7.4. Nimic din forma unei reclame pentru utilizatori/vizitatori prin intermediul Website nu va constitui, direct sau indirect, încurajare, consiliere sau îndemnare la  realizarea unei acţiuni,  ci este condiţionat de alegerea utilizatorilor/vizitatorilor de a evalua, orice li se pune la dispoziţie şi să acţioneze pe baza propriei voinţe, excluzând orice răspundere din partea Companiei.

8. CONŢINUT STRĂIN

8.1. Website-ul conţine referiri prin link-uri, hyperlink-uri sau bannere de reclamă la website-urile terţilor, a căror disponibilitate,  conţinut,  politică de protecţie a datelor personale, calitatea sau integritatea serviciilor nu sunt condiţionate de controlul Administratorului. Administratorul nu va purta nicio răspundere pentru disponibilitate,  conţinut,  politică de protecţie a datelor personale, calitatea sau acurateţea paginilor şi funcţiile oricărui website terţ, care sunt disponibile utilizatorului /vizitatorului via link-uri, hyperlink-uri sau bannere. În consecință, în cazul unor probleme care pot apărea pe perioada vizitei sau a utilizării paginilor/funcţiilor respective, vizitatorul/utilizatorul trebuie să contacteze imediat persoanele responsabile pentru funcţionarea acestor  website-uri specifice.

8.2. Nu se va considera în niciun caz că Administratorul a avizat sau acceptat conţinutul sau funcţiile website-urilor sau paginilor la care se referă vizitatorii/utilizatorii sau la care acest portal este legat sau  acuratețea, integritatea şi conţinutul postărilor încărcate de utilizatori prin social media pe pagina principală a site-ului.

8.3. Utilizatorul acceptă în mod expres şi necondiţionat  ca Administratorul să nu fie răspunzător pentru nicio pierdere sau daună, indiferent de cauza specifică, numele şi forma, pe care au susţinut-o ca urmare a disponibilităţii website-urilor terţe sau resurselor, sau care rezultă din încrederea expusă in integritatea, acurateţea sau existenţa oricărei reclame, produs sau alt material care conţine sau este disponibil pe website-urile sau resursele sus-menţionate.

9. CONCURS
a. ELIGIBILITATE

I. Pentru a participa la concurs, utilizatorii trebuie să fie de acord să îşi introducă informaţiile personale (nume, adresa e-mail). Înregistrarea poate fi validă numai dacă utilizatorii folosesc căsuța secțiunii special unde pot completa datele personale. După înregistrare cu succes, vor primi un e-mail de confirmare.

II. Înscrierea este strict limitată la o înscriere pe persoană. Înscrierile agenților sau terţilor nu este valabilă.

III. Perioada de înscriere la Concurs începe la 1 aprilie 2016, orele 0:00:00 şi se încheie la 15 iunie 2016, orele 23:59:59. Înscrierile realizate înainte de începerea sau după expirarea Perioadei de Înscriere nu sunt valabile.

IV. Intrarea în Concurs necesită acceptarea fără rezerve a prezenţilor Termeni şi Condiţii, ca şi orice alţi termeni puşi la dispoziţie de orice altă pagină web pentru a fi utilizaţi în scopul Concursului, care sunt obligatorii în toate privinţele pentru toţi potenţialii participanţi.

V. Angajatorii şi angajaţii, soţiile lor şi membrii apropiați ai familiei Sarantis Greece, Sarantis Romania, Greek Geeks, Bold Ogilvy GR ca şi oricine altcineva care are legătură cu Concursul sau care ajută la organizarea lui nu sunt eligibili să participe la Concurs sau  să câștige un premiu.

VI. Administratorul îşi rezervă dreptul de a verifica eligibilitatea  tuturor înscrișilor şi descalifică orice înscris pe motive rezonabile să creadă că au încălcat oricare din termenii şi condiţiile de faţă.

b. PREMII

I. În timpul concursului 4 nivele de premii vor fi deblocate pe baza unui număr de fotografii sau videocplipuri încărcate de participanţi. Câştigătorilor marelui premiu li se va înmâna premiul. Câştigătorii vor primi următoarele Mari Premii, care constau in:

ROMANIA

Nivel premiu 1: 60 coşuri conţinând produse Elmiplant pentru 60 câştigători

Nivel premiu 2: 8 biciclete pentru 8 câştigători

Nivel premiu 3: 2 weekenduri relaxante în Delta Dunării pentru 2 câştigători şi o persoană la alegere

Nivel premiu 4: 1 makeover total (coafură, machiaj, outfit) pentru 1 câştigător

c. SELECTAREA CÂŞTIGĂTORULUI

În timpul concursului,  4 secțiuni de premii vor fi deblocate pe baza numărului de fotografii sau videoclipuri încărcate de participanţi. După deblocarea fiecărei secţiuni de premii, Compania va selecta aleator câştigătorii printr-o tragere din toate înscrierile calificate. Fotografiile sau videoclipurile câștigătoare aferente fiecărui nivel de premiere nu pot participa la tragerea la sorti pentru nivelul următor de premii. Cu toate acestea, concurentul care a câștigat într-un nivel de premiere, poate participa la următoarele Trageri la sorti înscriind un nou videoclip sau o nouă fotografie. Câştigătorii  vor fi contactaţi prin  email în termen de (7) zile lucrătoare cu detalii privind valorificarea premiului. Dacă după un număr rezonabil de încercări într-o anumită zi (aşa cum a stabilit Compania la alegerea sa) nu s-a realizat contactul cu posibilii câştigători, aceştia vor fi descalificaţi, iar premiul va fi conferit concurentului de pe locul 2 şi aşa mai departe. Câştigătorul Marelui Premiu va avea la dispoziţie (7) zile lucrătoare pentru a confirma acceptarea premiului.

Numele câştigătorilor vor fi publicate pe website www.walktall.ro şi pe pagina de Facebook https://www.facebook.com/Elmiplant. Menționăm faptul că Compania  nu răspunde pentru comunicarea nereuşită cu câştigătorul la detaliile de comunicare introduse de acesta la înregistrarea pe website.

d. TERMENI GENERALI

I. Cu excepţia celor consemnate în mod expres în Termenii şi Condiţiile Oficiale, selecţia tuturor  participanţilor, premiilor, produselor şi serviciilor este condiţionată de voinţa Companiei. Premiul (şi/sau orice porţiune din acesta) este personal, netransferabil şi neschimbabil. Nu se permite nicio substituire sau  plată în numerar a preţului. Pentru primirea premiului, Câştigătorul trebuie să îşi facă dovada identităţii sale .

II. Administratorul poate modifica şi/sau anula Concursul şi/sau prezenții termeni şi transfera datele la alegerea sa , publicând noii termeni pe Website Concursului.

IΙΙ. Dacă după părerea Administratorului, există o dovadă posibilă sau reală de manipulare a unei porţiuni din Concursul Promoţional, sau orice acţiune care afectează administrarea, integritatea, securitatea, corectitudinea, sau desfăşurarea în bune condiţii a Concursului Promoţional, Compania îşi rezervă dreptul la libera sa alegere să descalifice o persoană care manipulează procesul de înscriere şi invalidează orice înscriere consideră că a fost făcută în mod fraudulos şi modifică, suspendă sau închide Concursul Promoţional.

IV. Înscrierile şi alte materiale depuse devin proprietatea Companiei şi/sau a partenerului(ilor) promoţionali şi nu vor fi reţinute sau returnate. Compania nu este  răspunzătoare pentru înscrierile incomplete, întârziate, pierdute, sau direcționate greşit sau pentru orice defecţiune tehnică, eroare umană, date pierdute/întârziate transmitere de date, omisiune, întrerupere, ştergere, defect, sau defecţiunea liniei in legătură cu orice reţea telefonică, echipament informatic, software o combinaţie a acestora. Înscrierile sunt nule dacă nu sunt lizibile, incorecte, incomplete, şi manipulate, falsificate, reproduce mecanic, cu orice fel de nereguli, sau nu respectă în vreun fel Termenii şi Condiţiile Oficiale.

V. Deşi Compania încearcă să asigure integritatea  Concursului, aceasta nu răspunde de acţiunile înscrişilor sau a altor persoane în legătură cu Concursul, inclusiv încercările înscrişilor sau a altor persoane de a se sustrage Termenilor şi Condiţiilor Oficiale sau de a interveni în administrarea, securitatea, corectitudinea, integritatea, sau desfăşurarea corectă a Concursului.

VI. Dacă, dintr-un motiv sau altul, Concursul nu se poate desfăşura conform planului din motiv de daune din cauza viruşilor de computer, viermi, defecte, interferenţe,  intervenţie neautorizată, fraudă, limitări sau erori tehnice, greve, condiţii deosebite , faliment sau lichidare, cereri pe piaţă, lege aplicabilă, obstacole neaşteptate, sau orice alte cause care, după părerea Companiei, ar putea corupe, compromite, submina, sau afecta în vreun fel administrarea, securitatea, corectitudinea, integritatea, viabilitatea, sau conduita adecvată a Concursului, Compania îşi rezervă dreptul la alegerea sa să modifice aceşti Termeni şi Condiţii Oficiale şi/sau să anuleze, să rezilieze, să modifice, sau să suspende total sau parţial Concursul, şi să selecteze un câştigător dintre toate înscrierile eligibile primite până la momentul respectivei anuşări, rezilieri, modificări, sau suspendări, după caz.

f. DATE PERSONALE ŞI DREPTURI PERSONALE

Această promoţie nu este sponsorizată, avizată sau administrată de, sau asociată cu Facebook, sau orice altă Reţea Socială. Înscrisul furnizează informaţii la Sarantis SA şi niciunei alte părţi. Informaţiile furnizate vor fi folosite în legătură cu termenii Politicii de Confidenţialitate aplicabili. Fără a prejudicia legislaţia de protecţie a datelor  personale, înscrişii sunt de acord şi sunt obligaţi:

I. Înscriindu-se la acest Concurs şi dacă legea nu o interzice, orice potenţial câştigător sau câştigători selectaţi sunt de acord  prin prezenta să îşi folosească respectivul nume, voce, fotografie şi/sau imagine a sa pentru a face reclamă sau în scopuri publicitare pentru această promovare sau alta similară fără compensaţie şi potenţialul câştigător şi oaspeţii pot fi solicitaţi să pună la dispoziţie o autorizaţie semnată confirmând acest acord, dacă nu este retricţionat de lege.

II. Câştigătorul care îşi adjudecă premiul este poate să trimită Companiei materiale audiovizuale privind pachetul de vacanţă, în scopuri promoţionale şi publicitare. Câştigătorul este de accord  în mod necondiţionat şi acceptă drepturile Companiei de a publica sau a folosi în orice alt fel materialul audiovizual, sub rezerva prevederilor legale contradictorii. Aceasta nu încalcă drepturile lor de personalitate publică conform politicii de confidenţialitate. Câştigătorul nu are drept de compensaţie,  onorariu sau alte drepturi cu privire la publicaţiile de mai sus ca şi orice altă activitate promoţională.

g. PUBLICITATE

Prezenţii Termeni şi Condiţii Oficiale sunt încărcaţi pe website şi vor rămâne postaţi pe toată Perioada de Înscriere.

h. LEGE GUVERNABILĂ

Concursul și prezenţii Termeni şi Condiţii Oficiale sunt guvernați de și vor fi  interpretați în conformitate cu legislația din Grecia. Instanțele din Atena sunt competente pentru soluționarea oricărui conflict sau pretenție care poate apărea din procedurile de Concurs.

10. CONCURS

10.1. Pentru înscrierea la Concurs, potențialii participanți trebuie să se logheze la “Website”, să completeze și să trimită formularul online de înscriere, incluzând  e-mail-ul. Ei trebuie, de asemenea, să confirme că au peste 18 ani pentru a avea dreptul la premiu. Dacă înscrisul are deja un cont de Facebook, au opțiunea de conectare pe Website prin acest cont. Utilizatorii vor accepta necondiționat ca înregistrarea cu datele lor personale este necesară pentru participarea lor la Concurs. Administratorul va lua toate măsurile rezonabile pentru protecția datelor personale conform legislației grecești, prevederilor obligatorii și contractelor.

10.2. Sarantis SA își rezervă dreptul de a utiliza cuvinte și imagini (conținut utilizator), realizate de utilizatori conform regulilor și derulării Concursului, pe conturile proprii de social media pentru diverse utilizări legate de activitățile comerciale ale Administratorului.

10.3. Utilizatorii își însușesc în mod explicit faptul că înregistrarea lor în Concurs poate să nu implice participarea lor la Concursul ținut de Administrator.

11. DIVERSE REGLEMENTĂRI

11.1. Termenii Generali de Utilizare constituie întregul acord dintre utilizator și  Administrator și va guverna  utilizarea acestui Website de către utilizator.

11.2. Utilizatorul acceptă în mod expres și necondiționat faptul că Administratorul poate trimite avize, inclusiv cele privind modificarea Termenilor de Utilizare, via e-mail, poștă, sau  anunțuri.

11.3. Orice întârziere în exercitarea sau neexercitarea unui drept în numele Administratorului, fie odată fie în mod repetat, nu va fi considerată ca renunțare la dreptul respectiv, care poate fi exercitat oricând.

11.4. În cazul nulității unei prevederi din acești Termeni de Utilizare, utilizatorul acceptă necondiționat ca numitul termen să fie înlocuit cu un alt termen cu efect similar de către Administrator, interpretând astfel voința reală a părților. În orice caz, restul Termenilor de Utilizare nu va fi afectat de nulitatea unui termen din prezenta și vor rămâne în vigoare.

12. CONSECINȚELE ÎNCĂLCĂRII TERMENILOR DE UTILIZARE

În caz de încălcre de către utilizator a unui termen din prezenta, în plus față de celelalte consecințe prevăzute în prezenta sau în orice altă sursă legală, Administratorul are dreptul, la alegerea sa, să întrerupă, temporar sau permanent, posibilitatea de a accesa website/ul.

13. JURISDICȚIE ȘI LEGISLAȚIE APLICABILĂ

Prezenții Termeni de Utilizare vor fi guvernați exclusiv de legislația din Grecia. Instanțele din Atena vor avea unica jurisdicție pentru soluționarea oricărui conflict care poate apărea în legătură cu prezenții Termeni de Utilizare.

Sub auspiciile:

În parteneriat cu:

Cu sprijinul: